Skip navigation

“Freshly ground black people”

Utgår från att korrekturläsarna var samma slags  folk som översätter The Simpsons till Svenska.

2 Comments

  1. Vem använder spell-check? Ursäktligt om man har en kliniskt diagnosticerad dyslexi, inte för en skribent.
    Men trigga mig inte att börja på om språkets utveckling i media…

  2. Nej för helvete, inte värt att få en aneurysm över. Låt världen skita sig själv till döds.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: