Skip navigation

Universum är tomt, kallt och hårt, ibland med inslag av superenergetisk röntgenstrålning. Detta är inte en miljö för vals. Här gäller bara BLACK METAL. (Och Voivod – det tar jag för givet.)

Estetiskt vilse? Skåda Phobos och känn efter om detta är di-di-di-di-datt eller Supersonic Journey.

2 Comments

  1. Voivod, det är väl klart. Men kanske ändå lite http://www.jamendo.com/en/album/43104 vill jag gärna tro. Fast jag är bara en gammal romantiker.

  2. Jag kan möjligen tänka mig lite NiN i vissa fall.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: