Skip navigation

Alltid kul att se.
Noteras bör att starten inte är mesiga “jetmotorer” utan booster-raketer med fast bränsle, alltså – krut. Hela skiten lyfter på en explosion.
Det vita molnet runt plattan är mest damm. Den bruna rökpelaren är vattenånga och omkring 600 ton saltsyra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: